Czym jest Internet ?

 Stawiając sobie pytanie czym jest Internet trzeba się spodziewać, ze udzielenie jednoznacznej odpowiedzi będzie dość trudne. Według najprostszych definicji Internet będzie po prostu ogólnoświatową siecią komputerową łączącą w sobie inne sieci. Jednakże na tą globalną sieć można spojrzeć przez pryzmat tego czym jest dla ludzi. A może ona być najobszerniejszym źródłem informacji czy rozrywki, dochodowym interesem, czy też tym, co najbardziej interesujące dla tej pracy ? miejscem kreowania nowych tożsamości.

  Na początek warto prześledzić jak ta ogólnoświatowa sieć komputerowa pojawiła się w życiu ludzi, wciąż przynosząc rewolucję w wielu dziedzinach ich życia. Manuel Castells opisuje historie jak od lat sześćdziesiątych ARPAnet ewoluował do postaci, jaką dziś znamy pod nazwą Internet. Początkiem był wrzesień roku 1969 kiedy to ARPAnet, czyli komputerowa sieć, została stworzona przez jeden z wydziałów Advanced Research Project Agency (ARPA). Celem programu jakim był ARPAnet miało być "stymulowanie badań nad pracą z komputerami w trybie interaktywnym" , łączył więc komputery i ich moc obliczeniową grup badawczych z ARPA.

  Interaktywna sieć zbudowana przez wydział ARPA ? IPTO, opierała się na technice przesyłania danych opracowanej przez Paula Barona i Donalda Davisa. Początkowo pierwsze węzły sieci znajdowały się na Uniwersytetach w Los Angeles, Santa Barbara, Utah i Instytucie Badań w Stanford. Dwa lata później istniało już piętnaście węzłów, choć wciąż głownie na uniwersytetach. W roku 1972 odbył się w Waszyngtonie pierwszy publiczny pokaz działania ARPAnetu .

  Z czasem ARPAnet został połączony z zarządzanymi przez ARPA sieciami ? PRNetem i Satnetem. Do porozumiewania się ze sobą sieci komputerowe potrzebowały standardowego protokołu komunikacyjnego, co zostało częściowo zrealizowane w 1973 roku w postaci TCP a następnie uzupełnione pięć lat później o protokół wewnątrzsieciowy IP. Powstały w wyniku tego protokół TCP/IP do dziś jest standardem w Internecie. Po roku 1975 powstała Defense Data Network ? sieć mająca zapewnić łączność komputerową siłom zbrojnym. W roku 1983 ze względów bezpieczeństwa postanowiono stworzyć osobną sieć wojskową ? Milnet a ARPAnet przekształcony w ARPA-Internet przeznaczono do celów naukowych. W roku 1988 ARPA-Internet wykorzystano jako sieć szkieletową dla stworzonej przez National Science Foundation(NSF) sieci NSFNet. Dwa lata później ARPAnet wyłączono a administrowanie Internetu, niezależnego już od wojska, rząd USA powierzył NSF.

 Niedługi czas potem NSF zaczął prywatyzować sieć. W roku 1995 wyłączono także NSFNet, co było początkiem prywatnego zarządzania Internetem .

  Obecny kształt Internetu nie jest jedynie zasługą ARPAnetu, ale także prywatnych prób łączenia komputerów w sieć. Jedną z nich były popularne pod koniec lat siedemdziesiątych elektroniczne biuletyny informacyjne (BBS). W 1977 roku powstał Modem ? program do wymiany plików między komputerami, a rok później Computer Bullet Board System, dzięki któremu możliwe było gromadzenie wiadomości i wymienianie ich między komputerami. W roku 1881 uruchomiona została eksperymentalna sieć firmy IBM, łącząca użytkowników komputerów tej firmy ? BITNet a dwa lata później powstał wykorzystujący sieć telefoniczną Fidonet. Swój wkład w rozwój współczesnego Internetu mieli też użytkownicy programu UUCP i powstałej dzięki niemu sieci Usenet News. W roku 1980 sieć ta została połączona z ARPAnetem, dzięki studentom Uniwersytetu w Berkeley .

  Według Castellsa tym, co przesądziło o powodzeniu Internetu był opracowany w 1990 roku system wymiany informacji ? WWW (World Wide Web). To, czego dokonał twórca WWW ? Tim Berners-Lee ? było urzeczywistnieniem marzeń wielu informatyków, którzy od lat pracowali nad tym, co akurat jemu udało się stworzyć. To Bernersowi-Lee zawdzięczamy zapoczątkowanie języka HTML czy protokół HTTP a także pierwszą przeglądarkę internetową. W niedalekiej przyszłości zaczęły pojawiać się coraz bardziej dopracowane przeglądarki jak Mosaic, która pozwalała na przesyłanie obrazów. W roku 1994 w sieci pojawiła się przeglądarka Netscape Navigator, której sukces tak zainteresował firmę Microsoft, że sama w roku kolejnym wypuściła na rynek system o nazwie Windows 95 wraz z przeglądarką Internet Explorer . Do dziś IE jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej używanych przeglądarek internetowych, a rok 1995 uważa się za narodziny Internetu dla zwykłych ludzi.

 Pomysł pracy nad Internetem zapoczątkowała potrzeba dominacji technologicznej Stanów Zjednoczonych podsycana przez osiągnięcia Związku Radzieckiego w dziedzinie eksploracji kosmosu. Choć finansowany przez Departament Obrony, ARPAnet w istocie nie był projektem wojskowym a dzięki dość dużej autonomii, jaką dysponowała ARPA i jej uczeni, prężnie się rozwijał przynosząc pożytek nie tylko wojsku, ale i zwykłym ludziom .

 Internet w jego obecnym kształcie zawdzięczamy nie tylko uczonym, którzy niegdyś go tworzyli, ale także użytkownikom wkładającym w jego rozwój coś od siebie. Obecnie nie są to już tylko techniczne rozwiązania w postaci ułatwiających korzystanie z sieci programów i aplikacji ale również, a może przede wszystkim treść. Potrzeby użytkowników, ich pragnienia i preferencje mają istotny wpływ na rozwój Internetu. Na szczególną uwagę w tej dziedzinie zasługuje web 2.0.

 Zjawisko web 2.0 pojawiło się parę lat temu i początkowo było dla wielu ludzi sprawą tajemnicza i nie do końca zrozumiałą. Czym więc web 2.0 jest ? Zbigniew Domaszewicz pisze: "Najczęściej rozumie się przez to nową koncepcję i sposób konstruowania serwisów internetowych" . Sposób ten polega na pozostawieniu aktywnego tworzenia serwisu jego użytkownikom. To oni decydują o tym, co do serwisu dodać, jaką treść czy obraz wstawić. Do najpopularniejszych przykładów tego typu serwisów należą strony działające na zasadzie wiki, jak znana milionom użytkowników na całym świecie Wikipedia, blogi internetowe, serwisy społecznościowe i serwisy video jak szczególnie popularny YouTube, czy też audio-video jak polski odpowiednik YouTube ? Wrzuta.

 O web 2.0 często mówi się, że było rewolucja albo nawet nową epoką w rozwoju Internetu. Rzeczywiście wniosło powiew świeżości do wachlarza możliwości jakie daje sieć, ale przy okazji poczyniło rewolucje w świecie użytkowników tego typu serwisów. YouTube stał się niemal miejscem kultowym wśród młodych ludzi ? możliwość zaprezentowania swojej twórczości spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Dla wielu z nich portal ten stanowił miejsce początku sukcesu jak dla młodej dziewczyny, której talent wokalny wśród milionów użytkowników wyłuskał znany amerykański piosenkarz Justin Timberlake. Niestety coraz częściej YouTube staje się miejscem dramatów. Od czasu upowszechnienia się aparatów i kamer cyfrowych, szczególnie tych w telefonach komórkowych, filmik można nakręcić niemal zawsze i wszędzie a następnie opublikować go bez zgody osób znajdujących się na nim. Sprawia to, że w serwisie można odszukać wiele nagrań przemocy, niewybrednych żartów czy też niebezpiecznych zachowań, które mogłyby doprowadzić do tragedii. Bo chociaż w serwisie istnieje cenzura czuwająca nad treścią zamieszczanych filmów, odpowiedzialni za nią ludzie często nie nadążają ze sprawdzeniem olbrzymiej ilości zamieszczanych treści.

 Internet, podobnie jak pojęcie tożsamości, zaczął robić karierę w naukach społecznych. Warto postawić sobie pytanie: dlaczego ta wirtualna rzeczywistość stała się obiektem zainteresowania socjologii? Andrzej Nowak i Krzysztof Krejtz zastanawiają się czy można rozumieć Internet jako społeczeństwo istniejące w wirtualnej przestrzeni argumentując, że istnieją tam instytucje, normy i kultura, elity kulturowe oraz grupy władzy. Zaznaczają, że w sieci zachodzą procesy społeczne, które można spotkać w świecie realnym, takie jak zawieranie przyjaźni czy sojuszy, rodzenie się miłości i tworzenie wrogich obozów, a dla ludzi pozycja w świecie wirtualnym jest równie ważna jak poza nim . Jednak autorzy wyraźnie zaznaczają, iż ? społeczeństwo internetu, mimo że złożone z tych samych osób co społeczeństwo naturalne, jest od niego odrębne. Co prawda w społeczeństwie internetu uczestniczą te same osoby co w społeczeństwie realnym, ale tworzą one inną tkankę, częściowo inne są więzy społeczne, pojawiają się inne instytucje? . Niezależnie od tego czy społeczeństwo w sieci jest takie samo, czy różne od tego w świecie niewirtualnym, Internet poczynił niewątpliwie rewolucyjne zmiany w życiu ludzi.

Wpłynął na sposób w jaki się komunikują, na styl życia jaki prowadzą na wzorce z jakich czerpią przykład. Do Internetu przeniesionych zostało wiele cech życia społecznego, które w jego obszarze mogły być naśladowane lub zredefiniowane - status społeczny w tej rzeczywistości będzie opierał się na czym innym niż w świecie realnym. Ale tak jak na co dzień człowiek robi zakupy, nawiązuje znajomości, zakochuje się i potrzebuje wsparcia, tak samo zachowuje się w Internecie. Nie trudno się więc dziwić, że socjologia wkroczyła w ten niezwykle ciekawy obszar, który chociaż od wielu lat systematycznie badany, dzięki swojemu ciągłemu rozwojowi i zmienności nie zdążył zostać jeszcze wyeksploatowany

.

 ebook: Internet od A do Z  (1,4 MB) - Internet.pdf  | Kurs SQL  |  Poradnik webmastera